شیرینی فروشی

در قنادی هتل بزرگ فردوسی انواع کیک و شیرینی با بهترین کیفیت به مشتریان عرضه می گردد.

شیرینی فروشی