سالن کنفرانس و همایش الماس

سالن الماس با 140 نفر ظرفیت، کلیه امکانات مدرن صوتی و تصویری، سقف بازشو و سن متحرک میزبان همایش های شما می باشد.

سالن کنفرانس و همایش الماس