سالن کنفرانس نگین

سالن مدور با ظرفیت 68 نفر با کلیه امکانات مدرن صوتی و تصویری با سقف متحرک و بازشو

سالن کنفرانس نگین