سالن و بدنسازی

این سالن در 100 متر مربع مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای بدنسازی مدرن و کارآمد می باشد.

مربیان مجرب بدنسازی، آماده ارائه آموزش و مراقبت های لازم می باشند.

سالن و بدنسازی