سالن همایش

سالن های چندمنظوره همایش، کنگره و کنفرانس هتل بین المللی فردوسی مجهز به آخرین فناوری های صوتی و تصویری می باشند. ضمنا این سالنها محل مناسبی برای اجرای برنامه های نمایشی و موسیقی می باشند.

درقسمت زیر میتواند با سالن های همایش، کنفرانس، تالارهای عروسی و تالار های پذیرایی هتل بین المللی فردوسی آشنا شوید.

سالن همایش