ترانسفر

مهمانان عزیز لطفا جهت هماهنگی ترانسفر 24 ساعت قبل از سفر شماره و ساعت پرواز خود را برای بخش 

رزرواسیون ارسال فرمایید .

ترانسفر رایگان مخصوص  مهمان هایی است که از طریق وب سایت هتل رزرو می نمایند.

لازم به ذکر است در غیر اینصورت ترانسفر به شما تعلق نخواهد گرفت

ترانسفر